عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
مزايده عمومي نوبت اول(5 باب فروشگاه)1397/09/181397/09/26
مزایده عمومی غرفه آرایشگاه مردانه1397/06/061397/06/15
مزایده عمومی غرفه تاكسي سرويس برای مدت و فعالیت تعیین شده - نوبت دوم1396/12/061396/12/16
مزايده عمومي رستوران گردان و غرفه تاکسی سرویس هتل1395/12/081395/12/15
مزايده عمومي1394/11/241394/12/03
مزایده واگذاری دوساله ساختمان سه طبقه1394/10/0194/10/13
مزایده غرف 1394/06/041394/06/14
مزايده غرفه شماره 21394/03/081394/03/18
آگهي مزايده غرف 1و4و5و8و تاكسي سرويس 1393/11/251393/12/05
مزايده عمومي استخر و سونا و غرف1393/04/211393/04/29
آگهي مزايده اسفند 931392/11/301392/12/11
مزايده عمومي غرف واقع در لابي هتل1392/08/191392/09/04