عنوان مزایده :مزايده عمومي نوبت دوم(تاکسی سرویس)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1398/03/04
  آخرين مهلت :1398/03/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات