عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی نوبت دوم(آرایشگاه مردانه)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1398/06/16
  آخرين مهلت :1398/06/26
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) هتل پارسیان انقلاب وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره فروشگاه شماره 9 (آرایشگاه مردانه) از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی 16/06/98 تا تاریخ 26/06/98 در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های بین المللی پارسیان جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده مراجعه فرمایند. تاریخ بازگشایی پاکت‌های متقاضیان 10 صبح روز یکشنبه 31/06/98 ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت های ذیل مراجعه فرمایند. www.ptrco.ir www.mfnews.ir www.pih.ir آدرس: بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگ ‌راه یادگار امام ( ره )، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین شرکت پیشرو سیاحت، طبقه دوم تلفن: 22344395 هزینه اسناد مبلغ 500,000 ریال می‌باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات