عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/11/05
  آخرين مهلت :1400/11/12
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :انتخاب پیمانکار انتظامات اجاره رستوران گردان

<< بازگشت به ليست مناقصات