عنوان مزایده :مزايده عمومي غرف واقع در لابي هتل
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :جام جم
  تاريخ انتشار :1392/08/19
  آخرين مهلت :1392/09/04
  شماره صفحه روزنامه :8
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات