عنوان مزایده :آگهي مزايده اسفند 93
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :جام جم
  تاريخ انتشار :1392/11/30
  آخرين مهلت :1392/12/11
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات