عنوان مزایده :مزايده عمومي استخر و سونا و غرف
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :جام جم
  تاريخ انتشار :1393/04/21
  آخرين مهلت :1393/04/29
  شماره صفحه روزنامه :8
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات