عنوان مزایده :آگهي مزايده غرف 1و4و5و8و تاكسي سرويس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1393/11/25
  آخرين مهلت :1393/12/05
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات