عنوان مناقصه :تامین نیروی انسانی,سرویس ایاب و ذهاب,تامین نیروی انسانی انتظامات
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1397/11/28
  آخرين مهلت :1397/12/11
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات