عنوان مناقصه :مناقصه و مزایده عمومی (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1397/12/15
  آخرين مهلت :1397/12/25
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات