عنوان مناقصه :مزایده عمومی تصفیه فاضلاب و تاکسی سرویس(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1398/02/16
  آخرين مهلت :1398/02/28
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسیان انقلاب تحت پوشش شرکت هتل های پارسیان در نظر دارد تاكسي سرويس هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مزایده عمومی و نگهداری تصفیه فاضلاب هتل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مزایده ومناقصه مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه 28/02/1398 به دبیرخانه هتل تحویل نمایند. ضمناَ تاریخ بازگشائی پاکات روز یکشنبه مورخه 29/02/1398 خواهد بود . آدرس هتل : خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 - 88937251 enghelab.pih.irwww.

<< بازگشت به ليست مناقصات