عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1398/11/14
  آخرين مهلت :1398/11/28
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات